Psikodrama Eğitimi hakkında bilgiler

BAŞVURU FORMU https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm6OvQdgyLObSKhrZa3mN-VJYla8286tpyUroKt_bweGZTuA/viewform Psikodrama Eğitiminin Amacı Psikodrama, öğrencilerin psikodramayı deneyimleyerek, kişisel gelişimlerini sağlamak ve çalışmakta oldukları özel uzmanlık alanına psikodrama tekniklerini ve grup esnasında kazandıkları becerileri Psikodramatist unvanı ile uygulayabilme sanatı olarak tanımlanabilir.             Psikodramada Hedef Psikodrama da diğer Sosyal Bilimler gibi insanın yaşam kalitesini arttırmayı ve öğrencilerine iyi bir eğitim sunmayı hedefler. Bunun için
Aile Danışmanlığı Sertifikası gereklidir Sosyodramanın uygulanacak mesleki alanlar. Toplumda (küçük ve büyük gruplar arasında, STK, Sağlık Devlet Kurumlarında) İş ve çalışma ortamında (Şirket ve Firmalarda departman arasındaki ilişkileri düzeltme, Reklam: (Sosyal Sorumluluk Spotlarında) Okul ortamında (Öğrencilerin iletişim ve etkileşim düzeyini ölçme ve davranış eğitimi grupları düzenleme Psikoterapide bir teşhis ve tedavi aracı olarak, hemen hemen

Süpervizyon Hizmetler

 
Etiketlendi: