Amaç: Çocuklarla çalışanlara, ebeveynlere, ön lisans ve lisans öğrencilerine ,çocukla etkili iletişimde OYUN ve DRAMA aracılığıyla uygulama becerisi kazandırmaktır. Kazanımlar: *Katılımcılara oyun terapi ve drama yöntemiyle çocuğun dünyasına etkili bir giriş yapmasının sağlanması. *Çocukla ,”oyunla zenginleştirilmiş empatik düşünce tekniğini “pratik ve teorik olarak aktarılması. *Çocuktaki kaygı düzeyini düşürücü ve gruba adapte edici yöntemlerin aktarılması. *Katılımcıların

Yaşama Merhaba Projesi

Okul ve Sosyal Hizmet Uygulamaları

Çocuk ve gençlerin yaşamında okul içi sorunların stratejik önemi, bireysel farklılıklarının aileleri ve diğer eğitimciler tarafından kavranmasını ve uygulamasını kapsar.   Ücretlendirme: Öğrenci: 400 TL Sivil: 750 TL
Çocuklarımızın; düşünen, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, yaşam becerisini zenginleştiren, en öncelikli sağlıklı büyümeleri, refah ve mutluluk içinde yaşamaları için ailelere destek programı  

Grupla Kadına Psikososyal Destek

Kadın için yaşanan olumsuzluklar sonrasında ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzluk veya rahatsızlıkları önlemek, iyileşmeyi sağlamak ve ileride yaşanabilecek zorluklara karşı baş etme mekanizmalarını aktif ve işler tutmak, direncini arttırma desteği