Ayda iki gün Cumartesi Pazar 16 Saat….. Psikodrama Eğitimi, Odise Psikodrama ve Danışmanlık Merkezi’nde yapılmaktadır ve yurt dışından Avrupa Psikodrama Eğitimi Federasyonu’na (FEPTO) tam üye olan Enstitülülerin katkılarıyla verilmektedir. Adayların Psikodrama eğitiminden önce hazırlık aşaması olan Psikodrama Yaşantı Gruplarına katılması önerilir. 4 senelik eğitiminden önce hazırlık aşaması özelliği taşıyan bu gruplar, ısınma oyunları, güven egzersizleri,
Amaç: Çocuklarla çalışanlara, ebeveynlere, ön lisans ve lisans öğrencilerine ,çocukla etkili iletişimde OYUN ve DRAMA aracılığıyla uygulama becerisi kazandırmaktır. Kazanımlar: *Katılımcılara oyun terapi ve drama yöntemiyle çocuğun dünyasına etkili bir giriş yapmasının sağlanması. *Çocukla ,”oyunla zenginleştirilmiş empatik düşünce tekniğini “pratik ve teorik olarak aktarılması. *Çocuktaki kaygı düzeyini düşürücü ve gruba adapte edici yöntemlerin aktarılması. *Katılımcıların
BEPDERin “Multidisiplinler ortamında yalnız değilsin” başlığıyla düzenlediği başarılı Workshop’tan kareler. Sunumlarını gerçekleştiren uzman dernek üyelerine, aktif katılım sağlayan arkadaşlara ve görevlerini kusursuz yerine getiren gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.Geri bildirimlerden anlaşılan o ki: Farklı meslekleri tanımak, onlarla ortak çalışmalar yürütmek ihtiyacını duymak ve şimdiye kadar yanlış bilinen doğruların ön yargılarını ortadan kaldırmaktır. Şubat ayında farklı
Eğitim 4 yılda tamamlanacaktır ve 1050 saat birimidir. Ayda bir hafta sonu 2 gün 18 saat şeklinde uygulanacaktır. Eğitime Katılma Hakkı Olan Meslek Mensupları Psikiyatrist, Psikolog-Klinik Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı/çalışmacı, Psikolojik Danışman ve Rehber, Psikiyatrik Hemşire, Sosyolog (Aile Danışmanı), Öğretmen, Ergoterapist, ve lisans 4. sınıftan itibaren bu meslek öğrencileri eğitime katılabilirler Psikodrama Eğitim Takvimi 2-3
PSİKODRAMA GRUP TERAPİSTİ EĞİTİMİ GERÇEK OLDU Atina Psikodrama ve Kişisel Gelişim Merkeziyle birlikte gerçekleştirilen eğitimde moraller yüksek, ilgi çok yüksekti. İlk başta Yurt dışından gelen Psikodramatist eğiticilerimizi 4 seneyi aşan bir süre bizlerle beraber olacakları için ve bütün Psikodramatist adaylarını gönülden tebrik eder, başarılar diler ve bize güvendikleri için de çok teşekkür ederiz.Değerli öğrenciler, her
Kişinin kendi iç dünyasındaki çatışmaları, karşılaştığı zorlukları yenme ve değiştirme imkanı bulması için Psikodrama sahnesiyle büyülü yolculuğa sizi  bekleriz. PSİKODRAMA YAŞANTI GRUBU NEDİR? Bireylerin iç dünyasını keşfetmek için eylem metodlarını kullanan ve grup üyelerinin diğerlerinin hayatındaki önemli kişileri oynadığı bir grup terapisi yöntemidir. Psikodrama’da, grubu oluşturan üyeler, bir takım yaşam sorunlarını da canlandırarak etkileşimde bulunurlar.

Psikodrama Eğitimi hakkında bilgiler

BAŞVURU FORMU https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm6OvQdgyLObSKhrZa3mN-VJYla8286tpyUroKt_bweGZTuA/viewform Psikodrama Eğitiminin Amacı Psikodrama, öğrencilerin psikodramayı deneyimleyerek, kişisel gelişimlerini sağlamak ve çalışmakta oldukları özel uzmanlık alanına psikodrama tekniklerini ve grup esnasında kazandıkları becerileri Psikodramatist unvanı ile uygulayabilme sanatı olarak tanımlanabilir.             Psikodramada Hedef Psikodrama da diğer Sosyal Bilimler gibi insanın yaşam kalitesini arttırmayı ve öğrencilerine iyi bir eğitim sunmayı hedefler. Bunun için
Aile Danışmanlığı Sertifikası gereklidir Sosyodramanın uygulanacak mesleki alanlar. Toplumda (küçük ve büyük gruplar arasında, STK, Sağlık Devlet Kurumlarında) İş ve çalışma ortamında (Şirket ve Firmalarda departman arasındaki ilişkileri düzeltme, Reklam: (Sosyal Sorumluluk Spotlarında) Okul ortamında (Öğrencilerin iletişim ve etkileşim düzeyini ölçme ve davranış eğitimi grupları düzenleme Psikoterapide bir teşhis ve tedavi aracı olarak, hemen hemen

EĞİTİM MÜFREDATI

Çeviri: Odise VUÇİNAS Editörlük: Yunus GENCEL GİRİŞ Atina Psikodrama ve Kişisel Gelişim Merkezi (PSYCAP) 2000 yılında Yunanistan’da psikodrama ve psikodrama tekniklerini geliştirmek, faaliyetlerini uluslararası psikodramaya uygun ve özel olarak uyumlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Tam üyesi olduğu Avrupa Psikodrama ve Eğitim Federasyonu Birliği (FEPTO: Federation of European Training Organisation) da Psikodramatik algı ve felsefede kriterleri belirlemiş ve
Diğer Konular: KARİYER SEÇENEĞİ OLARAK PSİKODRAMA Psikodrama Eğitimi için Kayıtlar Devam Ediyor… EĞİTİM MÜFREDATI SOSYAL HİZMET ve PSİKODRAMA İLİŞKİSİ Psikodramatist Olma Yolundaki Sürecim Yazan Odise VUÇİNAS Bu yazıyı yazmamın nedeni Türkiye’den Yunanistana genç yaşta göç ettikten sonra ve orada yaşadığım zorlu ama serüven dolu bir hayat sürecin ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak ihtiyacını duymaktır. Özellikle oldukça
1. MESLEKİ ETİK   1.0. Psikiyatrist, zorlama veya tahrifat olmadan daima iyi niyetle hareket etmelidir. Psikodramatistler, mesleği uyguladıkları ülkenin yasaları çerçevesindene yapacağını  biliyor ve ona göre çalışıyor olmalıdır.   1.1. Psikodramistlerin, danışanları hakkında mesleki statüleri ve eğitimleri konusunda açık ve net olmaları profesyonelce etiktir.   1.2. Psikodramatistler, mesleğinin her düzeyde icrası için yeterli Mesleki sorumluluğuna
YUKARI